Trend Kom

Профил на нашата фирма

Тренд Ком Дооел Делчево е систем интегратор која веќе 21 година е на пазарот . Големиот број на задоволни корисници, сам по себе е потврда на нашата посветеност во овој сегмент. Тренд Ком на сите мали, средни и големи компании нуди можност за тековно одржување на компјутерски системи. Ние одржувањето го вршиме во неколку делови: детална проверка, дијагностика и решавање на сите компјутерски проблеми, заштита на податоци со квалитетни анти вирусни апликации , заштита на податоците со backup системи. Во рамките на одржувањето спаѓаат: надградба на антивирусни апликации и чистење на вируси, инсталација на потребен софтвер и драјвери, елиминирање на постоечки грешки и неправилности во системот. Вршиме продажба на компјутерска опрема и галантерија. Вршиме инсталација и одржување на компјутерски мрежи. Вршиме комплетно проектирање и изведба на системи за видео надзор со висококвалитетни IP камери, како и нивно сервисирање. Останува на вас да одлучите како ќе ги заштитите вашите имоти од се поголемиот број на кражби, ние нудиме и знаење и технологија ! Вршиме комплетно проектирање, сервисирање и изведба на системите за пожар и системите за дојава (алармни системи, вршиме проектирање, инсталација и програмирање на уредите). Користиме опрема на реномирани призводители. Вршиме инсталација и сервисирање на опрема за евиденција на работното време. Изведуваме секакви комбинации на контрола на работното време, согласно потребите на корисникот и ифраструктурата на постоечките објекти. Бенифитот на користењето на електроскиот систем за евиденција на работно време, е обострано и за работодавачите и за вработените. Работодавачите имаат комплетен преглед на динамиката и активностите во фирмата, а работниците имаат доказ за времетраењето на нивниот ангажман, после завршување на работното време.

Телефон за контакт 033 410 561.

ВАШИТЕ ПОТРЕБИ СЕ НАШ ПРЕДИЗВИК ТРЕНД КОМ ДЕЛЧЕВО

Dahua Tehnology

Hikvision Official Partner

TP-Link Official Partner

D-link Tehnology

Asus Tehnology

Hp Tehnology