Trend Kom

Ограничен пристап

Заштитете ги вашите вработени, деловен простор и вашиот дом со систем за контрола на пристап. Вашата безбедност не ја доведувате во прашање само кога знаете кој каде се наоѓа во вашата компанија. Безбедност за вашиот тим, сигурност на вашите информации, безбедност на вашите простории и опрема. .

Ние можеме да ги задоволиме вашите потреби почнувајќи од едноставен систем за контрола на пристап па се до најсложените интегрирани системи. Системот за контрола на пристап е паметна инвестиција не само од аспект на безбедност туку и од аспект на организација, овозможувајќи различни нивоа на пристап во зависност од работната позиција на едно лице во компанијата. Системи за евиденција на работно време Системите за евиденција на работно време во принцип се системи за контрола на пристап со понапредна база на податоци односно со повеке информации за секој настан, како што се доаѓање на работа, заминување од работа, почеток на пауза, крај на пауза, службено излегување, службено влегување и слично. Ваквите системи содржат софтвер за евиденција на работно време кој врши обработка и класификација на податоците по предефиниран временски период, група на корисници, корисник и слично. Постојат и опции за пресметка на плата за вработени врз остнова на работни часови, доцнење, прекувремена работа и слично.Dahua Tehnology

Hikvision Official Partner

TP-Link Official Partner

D-link Tehnology

Asus Tehnology

Hp Tehnology